EXTRAESCOLARS ESCOLA ELS GANXTES 2021-2022
AMPA

Dades TUTORS LEGALS

DADES PERSONALS ALUMNE

REGISTRE
( Assegura't que l'email funciona correctament )
En compliment del article 5 de la LOPD, l’informem que les dades recollides al formulari quedaran incloses en la base de dades creada per l’AMPA, el responsable de la qual és l’AMPA de l’escola Els Ganxets i seran tractades per la gestió de l’entitat i per la gestió econòmica de les activitats. Pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancelLlació i oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a ampaelsganxets@hotmail.com o bé presentant un escrit a la seu de l’AMPA.
La Junta de l’AMPA Escola Els Ganxets els demanen l’autorització per poder utilitzar la imatge del seu fill/a webs, blogs, facebook, etc., només amb finalitats educatives, informatives i no comercials, en les que l’alumne/a estigui realitzant activitats de competició, entrenament, etc. Aquesta autorització té vigència fins que no es remeti una sol·licitud de baixa a la junta.

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Autoritzo que li siguin carregats al compte anterior els rebuts presentats per l'AMPA Escola Els Ganxets en motiu dels conceptes sol·licitats.