AMPA Escola els Ganxets de Reus.

Bloc de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes ampaescolaelsganxets@gmail.com

ANGLÈS MIGDIA

in useA través de l’acadèmia IN USE, classes per a grups molt reduïts de 5 a 10 nens/es, impartit per professorat llicenciat format per l’ensenyament d’Anglès amb material d’escola bilingüe (alt nivell) amb l’objectiu clar de fer de l’anglès una eina més de comunicació.

Horari infantil: dilluns i dimecres P5 de 12.00 a 13.00 i dimarts i dijous P4 de 12.00 a 13.00

Horari 1r i 2n primària: dimarts i dijous de 12.00 a 13.00

Horari 3r i 4t primària: dilluns i dimecres 3r primària de 12.00 a 13.00 i dimarts i dijous 4t primària de 12.00 a 13.00

Horari 5è i 6è primària: dilluns i dimecres de 12.00 a 13.00

Preus: 49€ al mes+50 de llibre i material que es cobrarà el primer mes

Pare responsable: Mònica Solé