AMPA Escola els Ganxets de Reus.

Bloc de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes ampaescolaelsganxets@gmail.com

COM FUNCIONEM

El finançament de l’AMPA es fa mitjançant una quota anual de 50€ que paguen els socis cada curs escolar,  és reparteixen de la següent manera (orientativament):

15€ per l’escola:

  • equipaments addicionals.
  • material didàctic.

25€ per la festa fi de curs.

5€  per actes culturals/festius per tots els nens/es.

5€  pel funcionament de l’AMPA.

L’AMPA té 9 comissions que treballen de forma autònoma , cada comissió té un vocal, que es reuneixen un cop al mes  amb la resta de la Junta  per avaluar el treball fet i coordinar-lo.

La Junta s’encarrega de representar, dirigir i supervisar l’AMPA, es preocupa  que totes les comissions funcionin i estiguin en sintonia amb la filosofia del centre i l’associació, fa un balanç i prssupost de cada exercici ,i vetlla perquè els serveis es gestionin correctament.

La Junta actual

De  l’organització i la gestió de l’entitat se n’encarrega una Junta formada per un grup de pares i mares que volem involucrar-nos més en el procés educatiu dels nostres fills i filles. És per això que dediquem part del nostre temps lliure a millorar l’escola per a tots.

Actualment, la Junta està formada per 28 membres, que ens reunim un cop al mes per fer el seguiment de les diferents activitats i serveis que oferim.

Tot aquest treball ha se ser aprovat per l’Assemblea General, de la qual en formen part tots els socis. És aquí on s’aproven els pressupostos, el reglament de règim intern, o modificacions eventuals de la Junta.

Per participar a l’AMPA  podeu col.laborar de forma puntual en qualsevol dels actes organitzats per l’AMPA o en els que l’AMPA ajuda a l’escola. Podeu contactar amb qualsevol dels membres de la Junta Directiva, o de la comissió organitzadora o amb  la Secretària.Podeu contactar a través d’aquest enllaç  ampaelsganxets@hotmail.com, també podeu formar part de qualsevol de les comissions creades. Per apuntar-vos ho heu de fer durant la Junta Ordinària on es passaran uns fulls per tal efecte.

Si voleu  ser membres de la Junta Directiva podeu  apuntar-vos,  ho heu de fer durant la Junta Ordinària on es passaran uns fulls per tal efecte sempre que hi hagin càrrecs lliures. Els càrrec tenen una durada de dos anys.