cucafera-cat

La Cucafera, la representant de les cucaferes de Catalunya!

El pròxim mes de maig la Cucafera serà la protagonista en l’exposició “Catalunya, país de bèsties” de l’Associació Cultural de Sant Climent de Llobregat.

Bon viatge Cucafera!