AMPA Escola els Ganxets de Reus.

Bloc de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes ampaescolaelsganxets@gmail.com

MENJADOR

INTRODUCCIÓ

La comissió de menjador s’ha format per representar les famílies de tot l’alumnat que fan ús del servei de menjador escolar.

OBJECTIUS

– Ser el vincle d’intercanvi d’informació entre les famílies i les persones responsables del servei de càtering de l’escola.

– Establir un vincle de proximitat amb l’equip de monitores de menjador.

-Vetllar perquè els menús de l’escola siguin el més saludables possible.

– Vetllar perquè les condiciones higièniques i de convivència siguin les adequades al menjador.

– Recollir informació de les famílies usuàries del menjador sempre que sigui necessari per adequar les demandes d’aquestes i el servei de l’empresa de càtering.

– Contactar, en cas necessari, amb altres empreses de càtering.

– Informar a les famílies sempre que sigui necessari de canvis, propostes o situacions relacionades amb el servei de menjador.

MEMBRES

Montse Parra

Email:  ampaescolaelsganxets@gmail.com

PREUS/FORMA DE PAGAMENT

Fixes/domiciliació bancària:

6.70 euros/menú

CONTACTES DE L’EMPRESA MEDITERRÀNIA MENJARS

Departament d’administració

Email: gestió@mediterraniamenjars.com

Enllaç web: http://www.mediterraniamenjars.com/

Tel : 977795222, 627431613

Coordinadora menjador Els Ganxets : 657146673 (Violeta Single)

Email:  maria.sanchez@mediterraniamenjars.com

———————————————————————————–

Documentacio inscripció Mejador Curs 2019-20

Informació funcionament Menjador 2019-20

Material que cal portar a L’inici de Curs 2019-2020
Inscripció curs 2019-20 FIXE
Inscripció curs 2019-20 EVENTUAL