Menjador

Servei d'acollida i menjador

INTRODUCCIÓ

La comissió de menjador s’ha format per representar les famílies de tot l’alumnat que fan ús del servei de menjador escolar.

OBJECTIUS

Horari dels serveis

Menjador
de 12 a 15h

Acollida matí
de 7.30 a 8.30h

Acollida de tarda
de 16:30 a 18h
(sota nombre mínim d’usuaris
per dur-se a terme)

CONTACTE

CONTACTE